راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران تاریخ داخل و خارج از استان
Header

بیانیه همایش سرگروه های کشور در ساری

دسامبر 4th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بیانیه همایش سرگروه های کشور در ساری بسته هستند)

بیانیه همایش

ایمیل های رسیده مناطق به گروه استان

دسامبر 4th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای ایمیل های رسیده مناطق به گروه استان بسته هستند)

پیگیری برنامه عملیاتی ۹۷-۹۶ )

امام رضا و مامون

دسامبر 4th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در فیلم های تاریخ 2 - (دیدگاه‌ها برای امام رضا و مامون بسته هستند)

فیلم امام جعفر صادق و ابومسلم خراسانی

دسامبر 4th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فیلم امام جعفر صادق و ابومسلم خراسانی بسته هستند)