راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران تاریخ داخل و خارج از استان
Header

بازدید ناحیه یک

نوامبر 11th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در بازدید - (دیدگاه‌ها برای بازدید ناحیه یک بسته هستند)

جلسه هم اندیشی سرگروه ها

نوامبر 11th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی سرگروه ها بسته هستند)

جدول تشکیل کارگاه ها

نوامبر 11th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده | کارگاه - (دیدگاه‌ها برای جدول تشکیل کارگاه ها بسته هستند)

۱۸۳۴۶۸-۰

پاورپوینت تاریخ ۲

نوامبر 11th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در پاورپوینت - (دیدگاه‌ها برای پاورپوینت تاریخ ۲ بسته هستند)

درس۲

درس یازدهم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس نویسی تاریخ معاصر

درس ششم

درس شانزدهم

درس پنجم

درس چهاردهم

درس چهارم

درس دوازدهم

درس دوم

درس دهم

درس سوم

درس سیزدهم

درس پانزدهم

پاورپوینت تاریخ یازدهم تاریخ۲

نوامبر 11th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در پاورپوینت - (دیدگاه‌ها برای پاورپوینت تاریخ یازدهم تاریخ۲ بسته هستند)

پاورپوینت تاریخ دهم

نوامبر 11th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در پاورپوینت - (دیدگاه‌ها برای پاورپوینت تاریخ دهم بسته هستند)

پاور درس۱۵ دهم(۱)

پاور درس۱۶ دهم(۱)

پاور درس۱۳ دهم

پاور درس۱۴ دهم

پاور درس۱۲ دهم

پاور درس۸ دهم(۱)

پاور درس۹ دهم(۱)

پاور درس۱۰ دهم

پاور درس۱۰ دهم

پاور درس۱۱ دهم

پاور درس۷ دهم

پاور درس۶ دهم

پاور درس۵ دهم

پاور درس۴ دهم

پاور درس۳ دهم(۱)

پاور درس۲ دهم(۱)

پاور درس۱ دهم(۱)

سوالات پایهدوازدهم

نوامبر 11th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در بانک سوالات - (دیدگاه‌ها برای سوالات پایهدوازدهم بسته هستند)

سوالات پایه دوازدهم (۲)

نمونه سوالات نهایی

نوامبر 7th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در بانک سوالات | سوالات تاریخ 3 - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوالات نهایی بسته هستند)

تلگرام گروه تاریخ استان سیستان وبلوچستان

نوامبر 7th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تلگرام گروه تاریخ استان سیستان وبلوچستان بسته هستند)

بازدید نظارت بالینی از دبیرستان های مطهره و امام جواد ناحیه ۱

اکتبر 28th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در بازدید - (دیدگاه‌ها برای بازدید نظارت بالینی از دبیرستان های مطهره و امام جواد ناحیه ۱ بسته هستند)