راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران تاریخ داخل و خارج از استان
Header

سوالات طبقه بندی نهایی تاریخ۳پایه دوازدهم

دسامبر 9th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در تاريخ 3 | سوالات تاریخ 3 - (دیدگاه‌ها برای سوالات طبقه بندی نهایی تاریخ۳پایه دوازدهم بسته هستند)

سوالات طبقه بندی نهایی تاریخ ۳

کارگاه درس پژوهی

دسامبر 9th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در کارگاه - (دیدگاه‌ها برای کارگاه درس پژوهی بسته هستند)

نظارت همتا توسط سرگروه ناحیه یک سرکارخانم دکتر شهریاری

دسامبر 9th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نظارت همتا توسط سرگروه ناحیه یک سرکارخانم دکتر شهریاری بسته هستند)

جلسه گروه تاریخ ناحیه ۱

دسامبر 9th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در جلسه - (دیدگاه‌ها برای جلسه گروه تاریخ ناحیه ۱ بسته هستند)

کارگاه نظارت بالینی

نوامبر 26th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در کارگاه - (دیدگاه‌ها برای کارگاه نظارت بالینی بسته هستند)