راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران تاریخ داخل و خارج از استان
Header

تجارت برتر تدریس (راضیه صائب)

ژوئن 19th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده | فیلم جشنواره الگوهای برتر تدریس - (دیدگاه‌ها برای تجارت برتر تدریس (راضیه صائب) بسته هستند)

تجارب برتر تدریس(دکتر شهریاری)

ژوئن 19th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در فیلم جشنواره الگوهای برتر تدریس - (دیدگاه‌ها برای تجارب برتر تدریس(دکتر شهریاری) بسته هستند)

جزوه تاریخ معاصر

می 25th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در جزوات - (دیدگاه‌ها برای جزوه تاریخ معاصر بسته هستند)

جزوه تاریخ معاصر ایران (۲)

جزوه تاریخ۳

می 25th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در جزوات - (دیدگاه‌ها برای جزوه تاریخ۳ بسته هستند)

جزوه تاریخ (۳) ایران و جهان معاصر سال دوازدهم انسانی

جزوه تاریخ۱

می 25th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جزوه تاریخ۱ بسته هستند)

فایل_پی_دی_اف_آخرین_اصلاحیه_تاریخ

آزمون آنلاین تاریخ ۳

می 25th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در آزمون های آنلاین - (دیدگاه‌ها برای آزمون آنلاین تاریخ ۳ بسته هستند)

آزمون آنلاین تاریخ ۳

آزمون آنلاین تاریخ معاصر

می 25th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای آزمون آنلاین تاریخ معاصر بسته هستند)

آزمون آنلاین تاریخ معاصر

آزمون آنلاین تاریخ ۲

می 25th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در آزمون های آنلاین - (دیدگاه‌ها برای آزمون آنلاین تاریخ ۲ بسته هستند)

آزمون آنلاین تاریخ ۲

لینک آزمون آنلاین تاریخ ۱

می 25th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در آزمون های آنلاین | دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای لینک آزمون آنلاین تاریخ ۱ بسته هستند)

آزمون آنلاین تاریخ ۱