راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران تاریخ داخل و خارج از استان
Header

بایگانی نویسنده: سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم

کارگاه درس پژوهی

بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده | کارگاه - (دیدگاه‌ها برای کارگاه درس پژوهی بسته هستند)

بارم بندی تاریخ ۲

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی تاریخ ۲ بسته هستند)

بارم_بندی یازدهم ۹۷

بارم بندی تاریخ ۳

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در تاريخ 3 - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی تاریخ ۳ بسته هستند)

بارم بندی تاریخ ۳

بازدید از حوزه نهایی

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بازدید از حوزه نهایی بسته هستند)

تجلیل از پیشکسوتان درس تاریخ استان

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تجلیل از پیشکسوتان درس تاریخ استان بسته هستند)

خلاصه چکیده مقالات همایش آموزش تاریخ در مدارس

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای خلاصه چکیده مقالات همایش آموزش تاریخ در مدارس بسته هستند)

hamayesh</a

گزارش همایش تاریخ درمدارس

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای گزارش همایش تاریخ درمدارس بسته هستند)

گزارش همایش آموزش تاریخ در مدارس

مقالات آزمون آنلاین

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مقالات آزمون آنلاین بسته هستند)

منتخب_مجموعه_مقالات_همایش‌های_آموزش

همایش آموزش تاریخ درمدارس استان سیستان و بلوچستان

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در همایش - (دیدگاه‌ها برای همایش آموزش تاریخ درمدارس استان سیستان و بلوچستان بسته هستند)

شبکه مفهومی تاریخ ۳ درس۱

آذر ۱۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در تاريخ 3 - (دیدگاه‌ها برای شبکه مفهومی تاریخ ۳ درس۱ بسته هستند)

۲ (۱)درس۱