راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران تاریخ داخل و خارج از استان
Header

سوالات طبقه بندی نهایی تاریخ۳پایه دوازدهم

دسامبر 9th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در تاريخ 3 | سوالات تاریخ 3 - (دیدگاه‌ها برای سوالات طبقه بندی نهایی تاریخ۳پایه دوازدهم بسته هستند)

سوالات طبقه بندی نهایی تاریخ ۳

بارم بندی تاریخ ۳

ژانویه 29th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در تاريخ 3 - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی تاریخ ۳ بسته هستند)

بارم بندی تاریخ ۳

شبکه مفهومی تاریخ ۳ درس۱

دسامبر 10th, 2018 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در تاريخ 3 - (دیدگاه‌ها برای شبکه مفهومی تاریخ ۳ درس۱ بسته هستند)

۲ (۱)درس۱