راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران تاریخ داخل و خارج از استان
Header

کارگاه درس پژوهی

بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده | کارگاه - (دیدگاه‌ها برای کارگاه درس پژوهی بسته هستند)

بارم بندی تاریخ ۲

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی تاریخ ۲ بسته هستند)

بارم_بندی یازدهم ۹۷

بازدید از حوزه نهایی

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بازدید از حوزه نهایی بسته هستند)

تجلیل از پیشکسوتان درس تاریخ استان

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تجلیل از پیشکسوتان درس تاریخ استان بسته هستند)

خلاصه چکیده مقالات همایش آموزش تاریخ در مدارس

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای خلاصه چکیده مقالات همایش آموزش تاریخ در مدارس بسته هستند)

hamayesh</a

گزارش همایش تاریخ درمدارس

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای گزارش همایش تاریخ درمدارس بسته هستند)

گزارش همایش آموزش تاریخ در مدارس

مقالات آزمون آنلاین

بهمن ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مقالات آزمون آنلاین بسته هستند)

منتخب_مجموعه_مقالات_همایش‌های_آموزش

برنامه عملیاتی ۹۷

مهر ۱۶ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی ۹۷ بسته هستند)

برنامه عملیاتی استان سیستان وبلوچستان ۹۸-۹۷

نظارت بالینی

بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نظارت بالینی بسته هستند)

کارگاه نظارت بالینی

بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کارگاه نظارت بالینی بسته هستند)