راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران تاریخ داخل و خارج از استان
Header

برگزاری کارگاه تاریخ محلی و تاریخ شفاهی

فوریه 20th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در کارگاه - (دیدگاه‌ها برای برگزاری کارگاه تاریخ محلی و تاریخ شفاهی بسته هستند)

بخشنامه کارگاه تاریخ محلی وتاریخ شفاهی

فوریه 16th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در کارگاه - (دیدگاه‌ها برای بخشنامه کارگاه تاریخ محلی وتاریخ شفاهی بسته هستند)

کارگاه درس پژوهی

دسامبر 9th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در کارگاه - (دیدگاه‌ها برای کارگاه درس پژوهی بسته هستند)

کارگاه نظارت بالینی

نوامبر 26th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در کارگاه - (دیدگاه‌ها برای کارگاه نظارت بالینی بسته هستند)

جدول تشکیل کارگاه ها

نوامبر 11th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده | کارگاه - (دیدگاه‌ها برای جدول تشکیل کارگاه ها بسته هستند)

۱۸۳۴۶۸-۰

کارگاه درس پژوهی

ژانویه 30th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده | کارگاه - (دیدگاه‌ها برای کارگاه درس پژوهی بسته هستند)