راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران تاریخ داخل و خارج از استان
Header

برنامه عملیاتی ۹۷

مهر ۱۶ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی ۹۷ بسته هستند)

برنامه عملیاتی استان سیستان وبلوچستان ۹۸-۹۷

نظارت بالینی

بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نظارت بالینی بسته هستند)

کارگاه نظارت بالینی

بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کارگاه نظارت بالینی بسته هستند)

بیانیه همایش سرگروه های کشور در ساری

آذر ۱۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بیانیه همایش سرگروه های کشور در ساری بسته هستند)

بیانیه همایش

ایمیل های رسیده مناطق به گروه استان

آذر ۱۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای ایمیل های رسیده مناطق به گروه استان بسته هستند)

پیگیری برنامه عملیاتی ۹۷-۹۶ )

امام رضا و مامون

آذر ۱۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در فیلم های تاریخ 2 - (دیدگاه‌ها برای امام رضا و مامون بسته هستند)

فیلم امام جعفر صادق و ابومسلم خراسانی

آذر ۱۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فیلم امام جعفر صادق و ابومسلم خراسانی بسته هستند)

همایش نکوداشت دکتر محمود رفیعی

آبان ۱۵ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای همایش نکوداشت دکتر محمود رفیعی بسته هستند)

برگزاری کارگاه نقدوبررسی تاریخ ۲

آبان ۱۵ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برگزاری کارگاه نقدوبررسی تاریخ ۲ بسته هستند)

وظایف سرگروه ها در ارتباط با تاریخ ۲

مهر ۲۴ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای وظایف سرگروه ها در ارتباط با تاریخ ۲ بسته هستند)

تولید محتوا تا پایان آبان