راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران تاریخ داخل و خارج از استان
Header

برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش برمبنای درس ملی و درس پژوهی

دسامبر 29th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در ضمن خدمت - (دیدگاه‌ها برای برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش برمبنای درس ملی و درس پژوهی بسته هستند)

برگزاری دوره ضمن خدمت درس نویسی با رویکرد برنامه ملی

دسامبر 23rd, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در ضمن خدمت - (دیدگاه‌ها برای برگزاری دوره ضمن خدمت درس نویسی با رویکرد برنامه ملی بسته هستند)

پاورپوینت تدریس پژوهش محور

دسامبر 23rd, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در پاورپوینت - (دیدگاه‌ها برای پاورپوینت تدریس پژوهش محور بسته هستند)

۴_۵۷۶۵۰۱۲۲۵۰۶۸۷۴۴۰۹۹۸

بازدید ازدبیرستان تکتم توسط خانم شهریاری

دسامبر 23rd, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در بازدید - (دیدگاه‌ها برای بازدید ازدبیرستان تکتم توسط خانم شهریاری بسته هستند)

بازدید از دبیرستان دانشگاه توسط سرکارخانم دکتر شهریاری سرگروه ناحیه یک

دسامبر 23rd, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در بازدید - (دیدگاه‌ها برای بازدید از دبیرستان دانشگاه توسط سرکارخانم دکتر شهریاری سرگروه ناحیه یک بسته هستند)

همایش آموزش تاریخ درمدارس کرمانشاه

دسامبر 22nd, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در همایش - (دیدگاه‌ها برای همایش آموزش تاریخ درمدارس کرمانشاه بسته هستند)

سوالات طبقه بندی نهایی تاریخ۳پایه دوازدهم

دسامبر 9th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در تاريخ 3 | سوالات تاریخ 3 - (دیدگاه‌ها برای سوالات طبقه بندی نهایی تاریخ۳پایه دوازدهم بسته هستند)

سوالات طبقه بندی نهایی تاریخ ۳

کارگاه درس پژوهی

دسامبر 9th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در کارگاه - (دیدگاه‌ها برای کارگاه درس پژوهی بسته هستند)

نظارت همتا توسط سرگروه ناحیه یک سرکارخانم دکتر شهریاری

دسامبر 9th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نظارت همتا توسط سرگروه ناحیه یک سرکارخانم دکتر شهریاری بسته هستند)

جلسه گروه تاریخ ناحیه ۱

دسامبر 9th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در جلسه - (دیدگاه‌ها برای جلسه گروه تاریخ ناحیه ۱ بسته هستند)