راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران تاریخ داخل و خارج از استان
Header

بازدید نظارت بالینی از دبیرستان های مطهره و امام جواد ناحیه ۱

اکتبر 28th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در بازدید - (دیدگاه‌ها برای بازدید نظارت بالینی از دبیرستان های مطهره و امام جواد ناحیه ۱ بسته هستند)

کارگاه درس پژوهی

ژانویه 30th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده | کارگاه - (دیدگاه‌ها برای کارگاه درس پژوهی بسته هستند)

بارم بندی تاریخ ۲

ژانویه 29th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی تاریخ ۲ بسته هستند)

بارم_بندی یازدهم ۹۷

بارم بندی تاریخ ۳

ژانویه 29th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در تاريخ 3 - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی تاریخ ۳ بسته هستند)

بارم بندی تاریخ ۳

بازدید از حوزه نهایی

ژانویه 29th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بازدید از حوزه نهایی بسته هستند)

تجلیل از پیشکسوتان درس تاریخ استان

ژانویه 29th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تجلیل از پیشکسوتان درس تاریخ استان بسته هستند)

خلاصه چکیده مقالات همایش آموزش تاریخ در مدارس

ژانویه 29th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای خلاصه چکیده مقالات همایش آموزش تاریخ در مدارس بسته هستند)

hamayesh</a

گزارش همایش تاریخ درمدارس

ژانویه 29th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای گزارش همایش تاریخ درمدارس بسته هستند)

گزارش همایش آموزش تاریخ در مدارس

مقالات آزمون آنلاین

ژانویه 29th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مقالات آزمون آنلاین بسته هستند)

منتخب_مجموعه_مقالات_همایش‌های_آموزش

همایش آموزش تاریخ درمدارس استان سیستان و بلوچستان

ژانویه 29th, 2019 | نوشته‌شده به دست سرگروه تاریخ دوره متوسطه دوم در همایش - (دیدگاه‌ها برای همایش آموزش تاریخ درمدارس استان سیستان و بلوچستان بسته هستند)